Typ náhonu: 4 x 4
Počet: 6ks
Prídavné zariadenia: skl. návesy Schwarzmueller 27 – 31 m3+E24