Počet. 1ks
Prídavné zariadenia: lyžica,vidly,kefa so zberákom