Výkon: 600 t/hod
Počet: 1ks
Prídavné zariadenia: mobilný hrubotriedič 27 t