Výkon: 250 t/hod
Počet: 2ks
Prídavné zariadenia: mobilný hrubotriedič 17 t