Počet. 1ks
Prídavné zariadenia: SU radlica/produkčná-ťažobná/, ripper